Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

toniewszystkobicz
Nienawidziłem jej, bo przynosiła mi wstyd. Była kucharką w stołówce, w szkole, gdzie się uczyłem. Pewnego dnia, jeszcze w podstawówce, przyszła mnie odwiedzić, by zobaczyć, czy wszystko w porządku. Byłem bardzo zdenerwowany - jak śmiała mi to zrobić? Po tym zdarzeniu ignorowałem ją i patrzyłem na nią nienawistnym wzrokiem. Następnego dnia, kolega z klasy powiedział: "O, twoja mama ma tylko jedno oko!" Chciałem się zapaść pod ziemię, a moja matka zniknęła całkowicie z mojego życia. Następnego dnia, poszedłem do niej i powiedziałem: "Przez ciebie naśmiewają się ze mnie w szkole. Dlaczego sobie nie pójdziesz?" Ale ona nie odpowiedziała. Nie myślałem i nie wiedziałem co mówię. Byłem bardzo zły. Nie wyobrażałem sobie, co mogła poczuć. I opuściłem miasto. Studiowałem i dostałem stypendium, by móc kontynuować naukę za granicą. Skończyłem studia, wziąłem ślub, kupiłem dom, założyłem rodzinę - żyłem szczęśliwie i w spokoju. Pewnego dnia, moja matka przyjechała mnie odwiedzić. Minęło wiele lat, odkąd zniknęła z mego życia. Nigdy nie poznała wnuków. Została pod drzwiami, a moje dzieci się z niej naśmiewały. Krzyknąłem: "Jak śmiesz przychodzić tutaj i straszyć moje dzieci?" Ze spokojnym głosem, odpowiedziała: "Przepraszam, pomyliłam adres." I zniknęła. Pewnego dnia, otrzymałem zaproszenie ze szkoły na spotkanie uczniów. Skłamałem mojej żonie, że jadę w sprawach biznesowych. Po spotkaniu klasowym, zatrzymałem się przed domem, w którym dorastałem. Moi sąsiedzi poinformowali mnie, że moja matka umarła. Nie uroniłem ani jednej łzy. Sąsiad wręczył mi list, który napisała do mnie moja matka. "Kochny synu, zawsze o Tobie myślałam. Przepraszam, że odwiedziłam Cię i przestraszyłam Twoje dzieci. Ucieszyłam się, kiedy usłyszałam, że przyjedziesz na spotkanie klasowe. Niestety nie mogłam wstać z łóżka, by Cię zobaczyć. Przykro mi, że przynosłam ci tyle razy wstyd. Czy wiedziałeś, że kiedy byłeś dzieckiem, miałeś wypadek i straciłeś oko? Jak każda inna matka, nie pozwoliłabym ci dorastać z takim kalectwem. Więc oddałam ci swoje. Byłam bardzo dumna i szczęśliwa, że mój syn będzie mógł widzieć świat moim okiem. Kocham Cie, Twoja matka"

September 03 2014

toniewszystkobicz
toniewszystkobicz
8879 ae58 500
toniewszystkobicz
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasamozatrucie samozatrucie
toniewszystkobicz
toniewszystkobicz
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viasamozatrucie samozatrucie
toniewszystkobicz
0577 9f1d
Reposted frommaaaatek maaaatek viasamozatrucie samozatrucie
toniewszystkobicz
Reposted fromaynis aynis viasamozatrucie samozatrucie

August 29 2014

toniewszystkobicz
1779 b834
Reposted fromMirelnie Mirelnie
toniewszystkobicz
1787 d4ac
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon

August 25 2014

toniewszystkobicz
9610 561d 500
toniewszystkobicz
toniewszystkobicz

August 06 2014

toniewszystkobicz
toniewszystkobicz
2989 7405
Reposted fromnonapewno nonapewno viatellmetruth tellmetruth
Reposted fromunco unco viatellmetruth tellmetruth
toniewszystkobicz

June 16 2014

toniewszystkobicz
6186 30b2
Reposted fromIriss Iriss viayouuung youuung
toniewszystkobicz
Reposted fromzoozia zoozia viatobecontinued tobecontinued
toniewszystkobicz
0638 1eab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl